Sato 4

Onder de naam Sato 4 zet Smart Kiwi een servicegerichte applicatie in de markt, speciaal voor de telecom sector. Deze applicatie – die in samenwerking met Lowtone wordt ontwikkeld – is modulair opgezet en door de flexibiliteit multi-inzetbaar voor groothandel, retailer en eindgebruiker.

Door groei en ontwikkeling van de organisatie en de daarbij ontstane logistieke vraagstukken lopen providers, fabrikanten en retailers in de telecomsctor vaak tegen het probleem aan van niet-gekoppelde gegevens, versnipperde documentatie en beheer van identieke data op meerdere plekken.

Met Sato4 kunnen in eerste instantie enerszijds het aantal zogenaamde NFF* (No Fault Founds) worden teruggebracht en zo een aanmerkelijke besparing opleveren en anderzijds door de rapportage alle voorkomende problemen en oplossingen inzichtelijk gemaakt worden. Deze informatie zal worden gebruikt om service te verbeteren en om deze problemen in de toekomst te voorkomen. Aftersales service zoals reparatieafhandeling, diagnose en oplossing van storingen, diverse administratieve-, inkoop-, repair- en logistieke handelingen van de organisatie worden samengevoegd. Er is een behoefte ontstaan voor een systeem waarbij kerngedachte is één centrale database, waarin de verschillende pakketten hun gegevens wegschrijven c.q. opslaan, zodat centraal informeren tot de mogelijkheid behoort.