Woordenlijst

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

Actionscript
Programmeertaal voor Adobe Flash applicaties.

AJAX
In de computerwereld staat de term AJAX voor Asynchronous Javascript And XML, waarmee verwezen wordt naar de combinatie van de technieken Javascript en XML.Door de toevoeging van het XMLHttpRequest-object in 2000 en de mogelijkheid om met Javascript het HTML Document Object Model aan te spreken (sinds 1998) werd het mogelijk om data (bijvoorbeeld in de vorm van XML) asynchroon in te laden en hiermee de inhoud van een HTML pagina bij te werken zonder daarvoor de pagina te hoeven verversen. Niet te verwarren met de voetbalclub.

B

Back-end
Hiermee wordt verwezen naar de (meestal afgeschermde) ‘achterkant’ van een website waar een gebruiker in staat wordt gesteld een website te beheren.

Browser
Programma om websites te bekijken. Primair bedoeld voor het weergeven van inhoud als platte tekst of HTML maar vaak door gebruik van plugins ook in staat andere soorten inhoud weer te geven zoals Flash, Java of Quicktime.
Bekende browsers zijn Microsoft’s Internet Explorer, Mozilla Firefox en Apple’s Safari. Van deze drie is Internet Explorer de meest gebruikte omdat Microsoft deze standaard bij zijn operating system Windows installeert maar andere browsers hebben de afgelopen periode aanzienlijk terrein gewonnen voornamelijk vanwege de gebrekkige veiligheid waaraan Internet Explorer het systeem van de gebruiker blootstelt. Microsoft heeft als reactie hierop geprobeerd deze beveiligingslekken te dichten met diverse patches en de onlangs uitgebrachte versie 9 van Internet Explorer.

C

Client-side
Op het systeem van de gebruiker; dit kan slaan op bijvoorbeeld een applicatie die op het systeem van de gebruiker wordt uitgevoerd of informatie die op het systeem van de gebruiker ingevoerd dient te worden. De tegenhanger is server-side, hiermee wordt bedoeld dat het script op de server wordt uitgevoerd.

CMS
Content Beheer Systeem. Een CMS stelt de gebruiker van de website in staat zelf eenvoudig content toe te voegen, te wijzigen of verwijderen zonder tussenkomst van technische partij.

CMYK
Afkorting voor Cyaan, Magenta, Yellow, Key, de vier basiskleuren die bij drukwerk worden gebruikt.

Content Marketing
Content marketing wordt gezien als iedere marketing activiteit gericht op het creëren van iedere vorm van media en inhoud (content) met het doel nieuwe (online) klanten te acquireren. Deze op maat gemaakte inhoud kan meerdere mediavormen behelzen, waar onder: nieuws, video, white paper, e-books, infographics, case studies, ‘how to’ gidsen, Q&A’s, fotomateriaal et cetera.

CSS
CSS staat voor Cascading StyleSheet en is een specificatie voor het definiëren van stijlen voor HTML elementen. Er kan op drie plaatsen van CSS gebruik gemaakt worden, deze zijn: in een externe stylesheet, in de header van het HTML document of bij gebruik van inline-stijlen als argument in de opening van een HTML element. In dit laatste geval gelden de belangrijkste voordelen van het gebruik van stylesheets niet meer maar er zijn situaties waarin dit handig kan zijn om een incidentele uitzondering op de stylesheet te maken.

D

Database
Een database of databank is een digitaal opgeslagen archief, zodanig ingericht dat de opgeslagen bestanden op een overzichtelijke manier opgevraagd, gesorteerd en doorzocht kunnen worden.

DTP
De afkorting DTP staat voor Desktop Publishing, oftewel het digitaal grafisch opmaken van een document.

E

F

Flash
Adobe Flash, voorheen bekend als Macromedia Flash en FutureSplash, is een ontwikkelomgeving waarin interactieve animaties / applicaties onwikkeld kunnen worden.

Flash Player
Gratis verkrijgbaar programma dat het mogelijk maakt Flash applicaties te bekijken. Na installatie is de Flash Player ook als plugin beschikbaar in de browser waarmee de browser in staat gesteld wordt compleet in Flash ontwikkelde websites of onderdelen van websites te bekijken.

Front-end
Met deze term wordt verwezen naar de meestal publiekelijk beschikbare ‘voorkant’ van een website waar vandaan informatie aan de gebruiker aangeboden wordt.

G

H

Hoge resolutie
Om afbeeldingen te gebruiken voor drukwerk dienen deze te zijn aangeleverd in hoge resolutie. Een afbeeldingsbestand in hoge resolutie heeft een resolutie van minimaal 300 dpi (dots per inch).

Hosting
(Web)hosting is een dienst op het internet die aan particulieren of bedrijven ruimte aanbiedt voor het opslaan en doorgeven van de website.

HTML
Protocol voor het opmaken van tekst vooral gebruikt voor websites. HTML maakt het mogelijk de indeling van tekst te bepalen maar bijvoorbeeld ook om afbeeldingen of verwijzingen naar andere locaties of bestanden in te voegen.
In het verleden werd HTML ook vaak gebruikt om grafische eigenschappen van de inhoud te definiëren (bijvoorbeeld tekstkleur, tekstgrootte of regelafstand) maar tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van CSS (stylesheets) waarmee het mogelijk is de opmaak voor alle elementen in het HTML document op een andere locatie te definiëren. Hierdoor wordt niet alleen de kans dat het HTML document beschadigd door wijzigingen geëlimineerd maar is het ook mogelijk de opmaak voor meerdere elementen in één keer te definiëren of aan te passen. In het verleden zijn er al meerdere versies van de HTML specificatie verschenen die lopen tot versie 4, hierna is men over gegaan op de XHTML specificatie. Momenteel wordt er al druk geëxperimenteerd met versie 5. Deze versie wordt echter nog niet door alle browsers ondersteund.

I

J

Java
Programmeertaal, regelmatig verward met Javascript. Java is echter geen scripttaal maar een veel krachtigere programmeertaal waarmee een ontwikkelaar volwaardige applicaties kan ontwikkelen en compileren (omzetten naar machinetaal) waardoor de applicatie aanzienlijk efficiënter wordt en minder gevoelig is voor fouten.
Op Internet wordt Java voornamelijk voor twee doeleinden gebruikt. Zo kunnen Java applicaties client-side in de browser worden uitgevoerd. Hiervoor is echter wel vereist dat de Java Runtime Environment (JRE) bij de gebruiker geïnstalleerd is. Ook is het mogelijk dat een Java applicatie (of servlet) server-side wordt uitgevoerd voor het genereren van dynamische web pagina’s door bijvoorbeeld gegevens te verzamelen uit XML bestanden, HTML templates of databases (zoals MySQL of Oracle).

Javascript
Scripttaal waar in de meeste browsers gebruik van kan worden gemaakt om bijvoorbeeld een HTML pagina dynamisch te maken.
De syntax van Javascript vertoont een duidelijke overeenkomst met Java maar heeft zijn naam overgehouden aan de periode waarin Netscape ondersteuning voor Java-applets inbouwde.
De laatste tijd heeft Javascript weer aanzienlijk aan populariteit gewonnen doordat het onderdeel uitmaakt van AJAX.

K

L

M

MySQL
Database. Wordt vaak gebruikt in combinatie met PHP.

N

O

Open Source
Met spreekt van Open source wanneer er toegang is tot de bronmaterialen (de source) van het eindproduct. Hierdoor kunnen ontwikkelaars -wereldwijd – gelijktijdig aan hetzelfde product werken en op die manier het product blijven verbeteren. Er is geen, of weinig centrale sturing. Dit in tegenstelling tot commerciële software waarbij de bron is afgeschermd en er vanuit een centraal punt wordt gecoordineerd en aangestuurd.

Opt in -out
Mogelijkheid voor de bezoeker om zich in- en uit te schrijven. Deze term komt vaak voor bij digitale nieuwsbrieven.

P

PHP
PHP is een scripttaal en stond oorspronkelijk voor Personal Home Page met PHP 3.0 is dat veranderd in Php: Hypertext Preprocessor. PHP werkt server-side en wordt gebruikt voor het genereren van dynamische content die vervolgens naar een gebruiker verzonden kan worden.
Hoewel PHP als uitbreiding op een webserver kan werken is het niet standaard geïnstalleerd; om er gebruik van te maken dient men dus de beschikking te hebben over een server waar PHP op geïnstalleerd is. Dit is echter in de meeste gevallen geen probleem aangezien PHP gratis is en daarom ook bij de meeste standaard hosting pakketten inbegrepen is.

Q

R

S

Scripttaal
Een voor mensen begrijpbare code die elke keer wanneer deze aangeroepen wordt door een interpreter in machinetaal omgezet wordt en uitgevoerd. Hierdoor zijn scripts gemakkelijk en snel te ontwikkelen of aan te passen zonder dat verder enige handelingen worden vereist.
Er kleven echter ook een aantal nadelen aan script talen; zo zijn ingewikkelde applicaties als script minder efficiënt omdat het omzetten naar machinetaal elke keer meer tijd kost. Ook zijn script talen gevoeliger voor fouten wanneer bijvoorbeeld van verschillende interpreters gebruik gemaakt wordt (wat vaak het geval is bij Javascript op verschillende Browsers) of omdat fouten pas naar voren komen wanneer de code naar machinetaal omgezet wordt, wat bij een script gebeurt tijdens de uitvoering er van.

SEO
Afkorting staat voor Search Engine Optimization, oftewel het optimaliseren van de website zodat deze goed geindexeerd wordt door de zoekmachines en daardoor beter wordt gevonden door de bezoeker. SEO is een veelomvattende materie en draait vaak om details. Naast de technische eisen die aan de structuur van de website worden gesteld spelen ook andere factoren een rol, zoals bijvoorbeeld de content, het gebruik van alternatieve teksten voor afbeelden, meta-tags en backlinks.

Server
Systeem of applicatie die de gebruiker een bepaalde service aanbiedt. In tegenstelling tot wat veel mensen denken wordt met de term server dus niet per definitie naar een fysiek apparaat verwezen; een server kan ook een applicatie zijn zoals een database of bestandsdeling in Windows. Wanneer het wel een fysiek apparaat betreft kan nog onderscheid gemaakt worden tussen dedicated en niet-dedicated servers. Een dedicated server is volledig toegewijd aan één enkele taak of service en zal daarom deze efficiënter uit kunnen voeren omdat er geen rekenkracht aan andere processen verloren gaat.

Server-side
Deze term verwijst naar handelingen die op de server uitgevoerd worden. Dit kan bijvoorbeeld een applicatie of script op de server zijn dat gegevens van een gebruiker ontvangt of gegevens naar een gebruiker verzend via een netwerk.

Social media
Verzamelnaam voor websites waar men een profiel aan kan maken, personaliseren en communiceren met andere bezoekers. Bekende voorbeelden zijn Facebook, Hyves, Twitter en My Space.

Stylesheet
Externe definitie van stijlen en vormgeving. Dit maakt het mogelijk grafische kenmerken van elementen van bijvoorbeeld een HTML pagina bij te werken zonder hiervoor aanpassingen aan het HTML document te hoeven maken of kenmerken voor meerdere elementen in meer dan één keer te definiëren.

T

U

V

W

Wiki
Met het begrip wiki of wiki wiki wordt een verzameling van een bepaald type hypertextdocumenten aangeduid alsook de software die gebruikt wordt om deze te realiseren. Een wiki is een applicatie of (web)toepassing, waarmee webdocumenten gezamenlijk kunnen worden bewerkt. Een bekend voorbeeld van een wiki is Wikipedia. De term is afgeleid van het woord wiki wiki, dat uit het Hawaïaans komt en ‘snel, vlug, beweeglijk’ betekent.

X

XHTML
Aan XML aangepaste specificatie van HTML

XML
Protocol voor het opslaan van data in een document met platte tekst.

Y

Z

Zoekmachineoptimalisatie
Nederlandse vertaling van de term Search Engine Optimization. Zie ook SEO.