Disclaimer

Website

Alhoewel de informatie op deze website met constante zorg en aandacht is samengesteld en Lowtone deze informatie steeds zo volledig, actueel en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website gepubliceerd wordt niet volledig is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Lowtone sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Deze website bevat verwijzingen naar andere internetpagina’s. De verwijzingen zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers van deze website en te goeder trouw geselecteerd voor de verschillende doelgroepen. Lowtone is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud van internetpagina’s en/of de juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

E-mail

Indien een e-mailbericht niet voor u bestemd is verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het bericht uit uw bestanden te verwijderen. U mag dit bericht niet verder verspreiden. Bij de verzending van berichten via e-mail dient u, omdat deze berichten via derden worden verzonden, rekening te houden met de mogelijkheid van bijvoorbeeld vertragingen of fouten in de overbrenging. Ook is het mogelijk dat virussen buiten medeweten van de verstuurders of haar medewerkers via haar e-mail worden verspreid. Lowtone is daarom niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van e-mail, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleert Lowtone haar uitgaande e-mail op aanwezigheid van virussen. Aan de inhoud van e-mailberichten kunnen geen rechten jegens Lowtone worden ontleend.