Online implementatie

Van online strategie naar online implementatie voor zoekmachineoptimalisatie

Ondanks de sterk toegenomen online concurrentie tussen Nederlandse websites in het algemeen en webshops in het bijzonder, is het voor ondernemers en website eigenaren nog steeds prima mogelijk om hun vindbaarheid op internet, voor bezoekers en potentiële klanten, te optimaliseren. Een strategie voor zoekmachineoptimalisatie is hierbij een onmisbare succesfactor. Zoekmachineoptimalisatie (of in het Engels: search engine optimization) bestaat uit alle werkzaamheden die tot doel hebben een webpagina of website hoog in de organische zoekresultaten (search engine result page) van een zoekmachine, met de relevante trefwoorden te laten belanden.

Een strategie is echter niets zonder de juiste implementatie. Daarom dient de online strategie vertaald te worden naar concrete activiteiten, met een sterke nadruk op de pijlers voor zoekmachineoptimalisatie: inhoud (content), technologie en marketing. Deze elementen bepalen de mate van succes voor de website: het aantal bezoekers, de conversieratio’s en de beschikbaarheid van informatie (content). Maar welke stappen moeten worden genomen om van een online strategie naar een online implementatie te komen?

De stappen naar online succes

De stappen van online strategie naar online implementatie zijn eenvoudig te definiëren en uit te voeren. Een heldere fasering kan hierbij helpen. Iedere fase wordt gekenmerkt door specifieke aandacht voor een bepaald onderdeel van de online strategie, dus van definitie naar uitvoer.

Analyse

Tijdens de analyse fase wordt aandacht besteed aan het analyseren van de huidige stand van zaken. Vragen die relevant hiervoor zijn, zijn onder meer:

 • Welke doelstelling streeft de website na?
 • Waaruit bestaat de huidige website?
 • Met welke andere websites moet de website concurreren?
 • Welk onderwerp en welke doelgroep moet worden aangesproken?
 • Welke andere mogelijke vormen van sociale websites kunnen hierbij ondersteunen?
 • Is het noodzakelijk een speciale mobiele app te ontwikkelen?

Advies en ontwerp

Tijdens de fase voor advies en ontwerp worden keuzes gemaakt aan de hand van de analyse fase. Aan de hand van een onderbouwd advies (veelal middels een business case) worden de vervolgstappen gedefinieerd. De kaders voor de realisatiefase worden geschetst, conceptuele doelstellingen worden vertaald naar concrete en pragmatische acties. Concrete onderwerpen die voor de website ter sprake komen, zijn onder meer:

 • Keuze van kernwoorden (steekwoorden) waarop de website is gericht.
 • Keuzes in inhoud (content) en mediavorm (tekst, afbeeldingen, video et cetera).
 • Domeinnaam onderzoek en mogelijke registratie.
 • Indeling van de inhoud middels de juiste structuur.
 • Keuze voor de juiste ondersteunende technologie.
 • Additionele landingspagina’s die de website ondersteunen.
 • Integratie met relevante overige sociale media.
 • Eventuele e-mail campagnes voor nieuwsbrieven.
 • Ondersteunende search engine advertising (SEA).

Realisatie

Tijdens de realisatie fase worden ontwerpen uit de voorgaande fase uitgewerkt in concrete producten. De daadwerkelijke website krijgt meer vorm. Landingspagina’s komen tot leven en inhoud vindt zijn plaats. Er wordt regelmatig getest en de koers wordt indien nodig bijgestuurd. Na een uiteindelijke productietest wordt de website ‘live’ gezet. Op naar het beheer.

Beheer

Tijdens de beheer fase is de website toegankelijk voor het publiek en wordt en actief gestuurd op het verbeteren van de website. Aan de hand van onder meer:

 • A/B test wordt de inhoud aangepast. De best converterende inhoud krijgt voorrang.
 • Indien nieuwe technologie beschikbaar komt wordt deze getest en ingevoerd.
 • Monitoring vindt plaats op bijvoorbeeld rangplaatsen in de populaire zoekmachines, maar ook op social media websites.
 • Analyses van onder meer bezoekers, verkeersbronnen et cetera.
 • Indien noodzakelijk worden beveiligingsupdates doorgevoerd opdat de website te allen tijde veilig is.

Pragmatische aanpak: sleutel tot succes.

Bij het toepassen van bovenstaande fasering, is het belang om vooral pragmatisch te werk te gaan bij het implementeren van de online strategie. Het is zeker niet de bedoeling om iedere keer opnieuw het wiel uit te vinden en zeker niet te verzanden in ellenlange stapels aan documentatie en rapporten.
Bovenstaande fasering betekent dan ook niet dat de fases sequentieel uitgevoerd moeten worden. Het is namelijk goed denkbaar dat sommige activiteiten uit verschillende fases parallel aan elkaar worden uitgevoerd.

Lowtone helpt bij het adviseren over uw online strategie en het vertalen van deze naar een website met een hoog rendement.
Meer weten? Klik hier.